Strategii de Specializare Inteligenta in Romania si Politica de Dezvoltare Regionala dincolo de 2014

În 2 aprilie 2013 a avut loc la Sala de Consiliu a ADR Vest seminarul Strategii de Specializare Inteligentă în Romania şi Politica de Dezvoltare Regională dincolo de 2014, în prezenţa unei delegaţii străine formate din reprezentanţi ai: Comisiei Europene, Platformei S3, Băncii Mondiale, ERNACT şi EURADA.

Evenimentul a avut ca scop principal promovarea conceptului de Specializare Inteligentă în sprijinul elaborării de Strategii de Inovare la nivel Regional sau Naţional pentru perioada 2014-2020.
Au participat reprezentanţi ai mediului de inovare, administraţie şi ADR-urilor din România cărora le-a fost dedicată o sesiune specială de peer review asistată de experţi internaţionali, privind demersurile de planificare strategică la nivel regional: PDR 2014-2020, Strategii Regionale de Inovare.
Comisia de experţi a fost compusă din:
 
-          Moderator: Jaime del Castillo – Preşedinte, INFYDE SL, expert cu vastă experienţă internaţională în domeniul politicilor de inovare;
-          Mikel Landabaso – Comisia Europeană, DG Regio, responsabil cu politicile de inovare în cadrul Comisiei Europene şi cu experienţă în domeniul inovării la nivelul Regiunii Ţara Bascilor;
-          Carlo Gianelle – IPTS, Platforma S3, cercetător cu experienţă în domeniul economiilor regionale şi a studiilor privind inovarea; 
-          Tamas Gyulai – membru al consiliului Director al reţelei EURADA şi cu experienţă în domeniul transferului Tehnologic;
-          Mariana Iootty – Banca Mondială, economist, expert în domeniul analizei statistice şi econometriei.
 
Principalele concluzii şi recomandări au fost:
 
-          invitaţia de înregistrare pe platforma S3 (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu) , pentru a beneficia de serviciile oferite în vederea elaborării Strategie Regionale de Specializare Inteligentă: ghiduri de elaborare, suport în elaborarea strategiilor, organizarea de evenimente şi feed-back;
-          nevoia analizei competitivităţii firmelor dintr-o regiune în balanţă cu cea a instituţiilor care realizează cercetarea;
-          o singură strategie de inovare nu este fezabilă pentru toate regiunile putân existând situaţii în care strategia de specializare inteligentă este elaborată şi de către regiuni şi de către ministerele de specialitate;
-          nevoia de concentrare a regiunilor pe domenii foarte restrânse care pot asigura excelenţa prin unicitatea resurselor în condiţiile în care regiunile tind să aleagă sectoare similare formulate prea general;
-          conceptul de entrepreneurial discovery este estenţial în specializarea inteligentă şi presupune crearea de business şi extinderea plecând de la o nişă clară în care s-a acumulat expertiză de către companii.
 
 
Prezentările susţinute în cadrul conferinţei se pot descărca la următoarele link-uri:
 
-          Carlo Gianelle - S3 Platform – Local Instruments for EU Regions
 
 
 
 
 
-          Prezentare ANCS
 
-          Prezentare ADR SV
 
-          Prezentare ADR V
 
-          Prezentare ADR S
 
-          Prezentare ADR CENTRU
 
-          Prezentare ADR NE
« Ă®napoi la lista articolelor