Consultare publică

Agenţia pentru Dezvoltare Regională elaborează constant diferite documente strategice şi programatice, studii de analiză tematice sau sectoriale. Din dorinţa de a aduce îmbunătăţiri acestor documente, am creat această rubrică în care le facem publice şi în care dumneavoastră le puteţi consulta, exprima opiniile şi trimite observaţii şi sugestii. Ulterior, aceste observaţii vor fi centralizate şi vor fi operate toate modificările de rigoare.