Studii

Nivel regional

Asistenta tehnica din partea Platformei pentru Specializare Inteligenta (S3) pentru Agenda Digitala a Regiunii Vest

În data de 12 februarie ADR Vest a gazduit delegaţia formata din Dl Crister Mattsson si Marco Forzati, in calitate de experti din partea Institutului Suedez ACREO. Intâlnirea a fost facilitata de Platforma de Specializare Inteligenta (S3) oferita de Joint Research Centre  a Comisiei Europene din care fac parte DG REGIO si DG Research-Innovation, in scopul oferirii de consultanta regiunilor de dezvoltare in elaborarea de politici privind sectorul IT si Strategia pentru Agenda Digitala.

Ulterior intalnirii expertii au formulat un raport ce poate fi descarcat aici...

Acest raport contine un set de observatii privind potentialul si conditiile de dezvoltare a unei Agende Digitale in Regiunea Vest.

Servicii pentru cresterea competitivitatii si specializare inteligentă în Regiunea Vest

Prin intermediul Programului de Asistenta Tehnica, Banca Mondială a realizat pentru Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest un proiect de cercetare intitulat, „Servicii pentru crestrea competitivitatii și specializare inteligentă în Regiunea Vest", al cărui scop este de a identifica politici și intervenții ce pot îmbunătăți competitivitatea regională.

In continuare puteți descărca rapoartele de progres:

Studiu de potential privind dezvoltarea axei Timisoara-Arad centrii de polarizare ai dezvoltării în Regiunea Vest

ADR Vest și-a propus să realizeze prin acest studiu un model de dezvoltare urbană integrată durabilă, bazată pe coeziune economică, socială și teritorială. Studiul este realizat de ADR Vest în perioada septembrie 2012 – februarie 2013. Documentul final poate fi consultat
aici.

Creşterea impactului utilizării fondurilor structurale asupra calităţii vieţii locuitorilor din Regiunea Vest

Scopul acestui studiu este identificarea potențialului de dezvoltare și atragerii de fonduri destinate dezvoltării în vederea creșterii calității vieții și transformării Regiunii Vest într-un loc atractiv pentru locuit, muncit și vizitat. Studiul a fost realizat de ADR Vest, impreuna cu IRES, în perioada septembrie 2012 – martie 2013. Rezultatele acestui proiect sunt:

- Calitatea vieții în localitatile urbane din Regiunea Vest;
Raport privind calitatea vietii in Regiunea Vest;
-
Portofoliu de proiecte regionale.  

Studiu regional de transport şi mobilitate

ADRVest a realizat în perioada iunie-decembrie 2012 un studiu cu privire la sistemul de transport cu scopul de a sprijini dezvoltarea politicii în domeniul transporturilor şi îmbunătăţirea accesibilităţii, dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii. Documentele elaborate în cadrul acestui proiect sunt:

- Analiza date regionale;
-
Modelarea mobilității;
-
Strategie transport Regiunea Vest;
-
Plan de acțiune pentru mobilitate;
-
Listă orientativă de proiecte.

Sustenabilitatea – Motor al dezvoltării în Regiunea Vest

Proiectul derulat de ADR Vest în perioada iunie-decembrie 2012 are în vedere elaborarea unei metodologii de analiză a nivelului dezvoltării durabile în Regiunea Vest care să permită o mai bună activitate de programare regională, bazată pe dignosticarea resurselor şi nevoilor de dezvoltare din prisma sustenabilităţii intervenţiei cu proiecte de finanţare. Raportul asupra dezvoltării durabile în Regiunea Vest poate fi consultat
aici
.

Analiza demografica a Regiunii Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a finalizat elaborarea unui studiu tematic regional intitulat „Analiza demografică a Regiunii Vest” realizat de către ADR Vest în 2009-2010. Acest document este o diagnoză a situaţiei şi fenomenelor demografice din Regiunea Vest şi oferă o imagine de ansamblu asupra dinamicii demografice în contextul în care informaţiile privitoare la populaţie sunt esenţiale pentru a putea anticipa schimbările socio-economice. Astfel, studiul este un instrument pentru suportul politicilor publice şi demersurilor de planificare strategică (proiecte de dezvoltare, investiţii economice, infrastructură, urbanism, etc) care iau în calcul variabila demografică.

Această analiză regională valorifică statistici oficiale elaborate de Institutul Naţional de Statistică (anuare, buletine, proiecţii, etc), rapoarte naţionale şi europene şi le redă sub forma tabelelor, graficelor şi hărţilor pentru o mai bună înţelegere a complexităţii domeniului investigat.

Acest studiu poate fi accesat şi descărcat integral mai jos:
 
 
Studiu de impact privind proiectele cu finantare nerambursabila gestionate de ADR Vest
 
 
Desfăşurat în perioada 2008-2009, scopul acestui studiu a fost evaluarea impactului asupra Regiunii Vest a diferitelor programe PHARE şi a celor finanţate prin Fondul Naţional de Dezvoltare Regională derulate în perioada 2000-2008, prin prisma Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de organism implicat în gestionarea programelor, dar şi a promotorilor de proiecte şi a beneficiarilor finali.

Documentul poate fi consultat mai jos:

 

Studiu regional - Particularitati si provocari privind sectorul automotive in Regiunea Vest

 

Sectorul automotive este poate cel mai mare angajator în regiunea Vest permiţând dezvoltarea ulterioară a activităţilor cu valoare adăugata.

Desfăşurat în perioada 2008-2009 cercetarea de faţă îşi propune să realizeze o analiză la nivelul particularităţilor şi provocărilor industriei producătorilor de componente pentru automobile din Regiunea Vest în vederea identificării perspectivelor de susţinere şi dezvoltare pe baza nevoilor acestei industrii şi a resurselor existente (resurse economice, sociale şi instituţionale).

Studiul poate fi consultat mai jos:
 
  
Studiu regional - Particularitati si provocari privind sectorul IT&C in Regiunea Vest

Sectorul ICT prezintă o importanţă majoră în dezvoltarea economică şi contribuie la creşterea competitivităţii la nivel naţional şi regional. În acest context, cercetările regionale legate de impactul economic al extinderii societăţii informaţionale asupra creşterii productivităţii trebuiesc încurajate.

Prezentul studiu, iniţiat de ADR Vest în cursul anului 2008, are dreptobiectiv general diagnoza particularităţilor şi provocărilor sectorului ICT din Regiunea de Vest.