Programul Operaţional Regional 2007-2013

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (POR 2007 - 2013) reprezintă unul din cele şapte programe operaţionale (documente de programare) elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană şi va fi finanţat din unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene -Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Operaţional Regional 2007-2013 va opera în toate cele opt regiuni de dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.

Cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională (ADR-uri) sunt desemnate Organisme Intermediare pentru implementarea POR, conform angajamentelor asumate. Cele opt Organisme Intermediare pentru POR, sunt responsabile cu implementarea POR la nivel regional. Astfel, ADR Vest are menirea de a implementa şi monitoriza toate proiectele finanţate prin POR în Regiunea Vest.
 
POR  2007-2013 cuprinde 6 axe prioritare care au ca scop dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale şi anume:  

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere;
2.
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale;
3.
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
4.
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
5.
Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local;
6. Asistenţă tehnică.  
  

Informaţii detaliate legate de acest program, precum şi documentele de referinţă le puteţi accesa şi descărca de pe pagina web a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest  şi de pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.